Heeft u de ouderbijdrage nog niet betaald?

ingevoerd op 01-10-2018

Na de vergadering van de ouderraad, heeft u een mailbericht ontvangen over de ouderbijdrage. Mocht deze mail u zijn ontgaan, dan kunt u bij de directie navraag doen over het bedrag en de wijze van betalen. De ouderraad wil uw bijdrage graag ontvangen, zodat er voldoende geld beschikbaar is voor de aankopen rond 5 december.