Pedagogisch medewerkers bijgeschoold in voorlezen

Lezen voor alle leeftijden

Op diverse locaties van Blosse wordt gewerkt met Boekstart in de Kinderopvang. Het doel is om pedagogisch medewerkers, jonge kinderen en hun ouders nog meer in aanraking te laten komen met boeken en voorlezen en hiermee de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. 

De training Interactief voorlezen in de kinderopvang is hier een belangrijke aanvulling op en is in de afgelopen weken door diverse pedagogisch medewerkers gevolgd. De training heeft de competenties van de pedagogisch medewerkers ontwikkeld en versterkt. Zij hebben hiermee inzicht in de leesontwikkeling gekregen, hebben geleerd in te springen op initiatieven van de kinderen tijdens het voorlezen en hoe je er op een leuke manier een plezierige activiteit van het voorlezen kunt maken! 

boekstart training boekstart training
boekstart boekstart