Ouderbijdrage schooljaar 2019 - 2020

Sint is in het land en daarvoor moet er wel in de buidel worden getast. Van heel veel ouders heeft de penningmeester de gelden ontvangen of een deel daarvan. Kijkt u nog even goed na of er voor uw kind(eren) inmiddels betaald is of dat dit nog gedaan moet worden. Voor een feestje is geld nodig. De ouderraad heeft de middelen nodig om alle activiteiten in het schooljaar op feestelijke wijze te kunnen organiseren. Hieronder nog even het schrijven van de penningmeester van oktober 2019. 

Geachte ouders en verzorgers, 

Via deze brief willen wij de ouders/verzorgersop de hoogte brengen van de gevraagde ouderbijdrage en geld voor het schoolreisje voor het schooljaar 2019/2020. Onderstaande is besproken en goedgekeurd tijdens de jaarvergadering op 26 september 2019. Zit uw kind in groep 1 t/m7? Dan bedraagt de ouderbijdrage € 17,50 per kind, en het bedrag voor het schoolreisje is €27,50 per kind. Dit houdt dus in dat de totale bijdrage € 45,00 per kind is. 
Wij verzoeken u uiterlijk 1 november 2019 € 45,00 per kind over te maken op bankrekeningnr. NL12RABO0107288532 t.n.v. oudervereniging “Paperclip”.  
Vermeld duidelijk de naam en de groep van uw kind. Er bestaat een mogelijkheid om de bijdrage in 2 termijnen te betalen. Te weten uiterlijk op 1 november 2019 € 17,50 en uiterlijk op 1 januari 2020€ 27,50.  
 
Zit uw kind in groep 8? De leerlingen van groep 8 betalen alleen de ouderbijdrage van € 17,50per kind. Dit omdat zij niet op schoolreis gaan, maar op schoolkamp.  
Wij verzoeken u uiterlijk 1 november 2019 € 17,50 per kind over te maken op bankrekeningnr. NL12RABO0107288532 t.n.v. oudervereniging “Paperclip”. Vermeld duidelijk de naam en de groep van uw kind.  
Wat kunt u van ons verwachten? Wij ondersteunen het team met allerlei activiteiten, zoals sint maarten, sinterklaas-en kerstfeest, carnaval en Pasen. Ook een lekkernij tijdens sportactiviteiten die buiten schooltijd plaatsvinden wordt verzorgd door de ouderraad. Als afsluiting van het schooljaar volgt het jaarlijkse schoolreisje. Zonder ouderbijdrage kan de ouderraad samen met de school deze festiviteiten niet organiseren. Wij vertrouwen erop dat u de bijdrage zult betalen, zodat wij ook voor uw kind(eren) deze festiviteiten kunnen blijven organiseren. Mocht het betalen van de ouderbijdrage een probleem zijn dan kunt u wellicht een beroep doen op een tegemoet komen vanuit de gemeente Heerhugowaard. (Voorheen schoolfonds). Voor meer informatie of betaling via de Huygenpas kunt u terecht bij Barbara Koster (Directeur). 
Bij voorbaat onze dank. 
Namens de ouderraad, 
Raymond de Niet  
Penningmeester oudervereniging “Paperclip”