Essential Schools, studiereis Amerika

Eind oktober zijn juf Kim, juf Karin en meester Roel op studiereis naar New York en Boston gegaan. We zijn op bezoek geweest bij een 5-tal scholen die op een progressieve manier met hun onderwijs omgaan. Wat ons opgevallen is, dat ze heel erg kijken naar wat er nodig is om goed onderwijs te geven. Ze vinden hun leidraad bij de 10 common principles van ‘Essential Schools’ en de ‘Habbits of Mind’.

In alle lessen die wij hebben gezien is er veel nadruk gelegd op: wie ben jij, hoe sta jij in jouw omgeving? Bij alles wat aangeleerd wordt komt dan ook de vraag: en wat betekent het voor jou? Daarnaast is er veel aandacht voor probleemoplossend denken: wat heb jij nodig om jouw taak te voltooien en hoe ga je dat doen? 

Het lesaanbod is heel compact en doelen worden bereikt. Zo is er tijd over om dieper op onderwerpen in te gaan. Ze noemen dat : ‘Less is more’.

Het was voor ons een mooie inspirerende ervaring. We gaan samen met collega’s kijken wat wij mee kunnen nemen in ons onderwijs op De Paperclip.

 

Roel, Kim en Karin