Cursus 'Werken met baby's' succesvol afgerond

Vorige week hebben twee groepen pedagogisch medewerkers hun certificaat ’Werken met baby’s’ in ontvangst genomen! Gedurende acht bijeenkomsten is er inspirerend samengewerkt en is door de interactie met elkaar weer wat bewustwording gecreëerd voor het werken met baby’s. In de cursus komen de interactievaardigheden voorbij, maar ook de vragen ’hoe richt ik een ruimte in die ook voor de baby’s zorgt voor een optimale ontwikkeling?’, ’hoe gaan we constructief met hun ouders om?’ en ’welke visie hebben we op de babyopvang?’. We zijn als medewerkers een belangrijk onderdeel in het jonge leven van de baby omdat op deze leeftijd de basis gelegd wordt voor hun verdere leven: het bieden van een veilige en uitdagende omgeving voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling. 

Allemaal van harte gefeliciteerd met het behalen van het certificaat en veel succes met het werken met de allerjongsten binnen Blosse! 

Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht om gecertificeerd te zijn voor het werken met baby’s. Volgend jaar zal er wederom een aantal groepen starten met de training. 

certificaat werken met babys november 2019 groep 2 certificaat werken met babys november 2019 groep 2
baby certifcaten november 2019 groep 1 baby certifcaten november 2019 groep 1