Remco Prast nieuwe bestuurder voor Blosse

Remco Prast treedt per 1 oktober 2021 aan als bestuurder in het College van Bestuur van Blosse. Samen met Jeanette de Jong gaat hij het collegiaal bestuur vormen van onze organisatie voor opvang en onderwijs.

Met het vertrek van Jeroen Spanbroek als bestuurder van Blosse (https://www.blosse.nl/nw-25185-7-3873881/nieuws/wijziging_binnen_college_van_bestuur_van_blosse.html) ontstond er een vacature in het College van Bestuur. Na een zorgvuldige werving- en selectieprocedure is de heer Prast voorgedragen aan de Raad van Toezicht om de opengevallen positie op te vullen.

De heer Prast is op dit moment werkzaam als sectordirecteur bij de Aloysius Stichting, waar hij 20 SO, VSO en SBO scholen aanstuurt in Noord- en Zuid-Holland. Hij heeft ervaring op alle beleidsterreinen waar Blosse zich mee bezig houdt en werkt hierbij veel samen met gemeenten, samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en zorgpartners. Wij zien zijn kwaliteiten als een goede aanvulling op de reeds aanwezige kennis en expertise op het gebied van kinderopvang en basisonderwijs binnen Blosse.

De Raad van Toezicht wenst de heer Prast heel veel succes in deze nieuwe positie en hoopt dat hij bij Blosse zijn twinkeling (https://www.blosse.nl/nw-25185-7-3873881/nieuws/wijziging_binnen_college_van_bestuur_van_blosse.html) zal vinden!

Namens de Raad van Toezicht

Johanne Hendriks

voorzitter

Foto Remco achter bureau jpeg Foto Remco achter bureau jpeg